KWP - Dzień bezpieczeństwa w poznańskim liceum - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP - Dzień bezpieczeństwa w poznańskim liceum

Data publikacji 11.10.2018

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu kolejny raz zorganizowała przedsięwzięcie edukacyjno-prewencyjne o nazwie „ Dzień Bezpieczeństwa”. Realizowane jest ono w ramach projektu „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”. Spotkanie odbyło się w Liceum Plastycznym im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu i dotyczyło przeciwdziałaniu zażywania narkotyków i dopalaczy.

9 października br. odbyło się spotkanie, w którym udział wzięło około 80 uczniów klas pierwszych z liceum. Problematykę narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży szczegółowo  omówili  eksperci  z Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Przedstawiciel Sądu Okręgowego w Poznaniu – Kurator Sądu Rejonowego Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. 

Policjanci zajęcia przeprowadzili na zasadzie „lekcji wychowawczej” z elementami warsztatowymi. W trakcie spotkania funkcjonariusze poruszyli również tematykę profilaktyki rówieśniczej, podkreślając przy tym  jak ważną  odgrywa ona rolę wśród młodzieży. Ponadto opowiadali o alternatywach dla narkotyków i dopalaczy, zwracając uwagę między innymi na modę na życie wolne od uzależnień, propagowanej przez program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.    

Spotkania tego typu, przeprowadzane cyklicznie przez wielkopolskich policjantów, mają na celu uświadomienie jak największej liczbie młodych ludzi negatywnych skutków oraz konsekwencji psychologicznych, społecznych jak i prawnych wynikających z zażywania środków odurzających. 

Andrzej Karpiński/DPB