KWP - W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP - W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom

Data publikacji 14.05.2018

Wielkopolscy policjanci uczcili pamięć funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP. Uroczystość odbyła się przy Pomniku Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego w 78 rocznicę dokonanego na nich mordu. Hołd poległym oddali licznie przybyli uczestnicy uroczystości.

14 maja br. przy Pomniku Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego odbyły się uroczystości związane z 78 rocznicą ich mordu. Wzięli w nich udział: Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka wraz ze swoimi zastępcami. Komendanta Głównego Policji reprezentował nadkom. Krzysztof Musielak – Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji. Obecni byli także Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego pani Krystyna Czajka, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego pan Piotr Zalewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania pan Michał Lemański, przedstawiciele służb mundurowych województwa wielkopolskiego, policyjni związkowcy, samorządowcy, a także licznie zgromadzeni goście, przedstawiciele stowarzyszeń, szkół i inni.

Obecni byli także nadinsp. w st. spocz. Zenon Smolarek, nadinsp. w st. spocz. Henryk Tusiński i nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Centkowski, którzy wraz z Prezesem Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” Andrzejem Borowskim byli inicjatorami budowy Pomnika.

W wydarzeniu uczestniczyła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia oraz kompania honorowa wielkopolskiej Policji.

Uroczystości rozpoczęły się od przeglądu pododdziałów na placu przed kościołem p.w. św. Jerzego przy ul. Swoboda. Uroczystą mszę świętą celebrował ks. Prałat Stefan Komorowski – kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wspólnie z kapelanem wojskowym. Po nabożeństwie odbył się apel przy Pomniku. Do stawiennictwa zostali wezwani policjanci pomordowani przez sowieckich okupantów. Pododdział oddał salwę honorową. Przed Pomnikiem przybyłe delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

Ponad 340 nazwisk policjantów umieszczonych na tablicach Pomnika to tylko nieliczni spośród tych, których tożsamość zdołano ustalić. Dla Ojczyzny złożyli oni najwyższą ofiarę. Wielu z tych, którzy do końca pozostali wierni rocie ślubowania, wciąż pozostaje bezimiennych. Policjanci z Wielkopolski pielęgnują pamięć o swoich poprzednikach. Ich ofiara jest wzorem dla służących obecnie funkcjonariuszy.

Policjanci, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani przez okupantów, podobnie jak współcześni funkcjonariusze ślubowali służyć Narodowi oraz strzec bezpieczeństwa państwa i obywateli, nawet z narażeniem życia.

 

 

Piotr Garstka

 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #1
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #2
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #4
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #5
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #6
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #7
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #9
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #10
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #11
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #12
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #13
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #14
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #15
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #16
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #17
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #18
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #19
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #20
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #21
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #22
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #23
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #24
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #25
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #26
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #27
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #28
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #29
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #30
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #31
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #32
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #33
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #34
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #35
 • W hołdzie pomordowonym funkcjonariuszom #36
Ładowanie odtwarzacza...
Praca w Policji