Aktualności

KWP - III Konferencja Zawodowa Policji Konnej – Krajów Grupy Wyszehradzkiej

Data publikacji 26.04.2018

Widowiskowym pokazem i ćwiczeniami zakończyła się III Konferencja Zawodowa Policji Konnej – Krajów Grupy Wyszehradzkiej, która odbyła się w Sierakowie. Po raz pierwszy w historii jeźdźcy i konie z kilku komend wojewódzkich Policji i przedstawicieli straży miejskiej ćwiczyli razem w jednym miejscu.

W dniach 23-26 kwietnia br. w Sierakowie odbyła się III Konferencja Zawodowa Policji Konnej – Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Wydarzenie pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji zorganizowały Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. W konferencji oprócz przedstawicieli polskiej Policji, Straży Miejskiej z Łodzi i Wrocławia brały udział delegacje z Czech, Słowacji oraz Węgier.

Seminarium szkoleniowe otworzyli Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół i I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster. W trakcie ceremonii otwarcia został odczytany list Zastępcy Komendanta Głównego nadinsp. Jana Lacha skierowany do uczestników przedsięwzięcia. Głos zabrali również Starosta Międzychodzki Julian Mazurek, a także w imieniu Wojewody Wielkopolskiego Radca Wojewody Wielkopolskiego Jerzy Fleming. Obecni byli Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Maciej Nestoruk, a także Komendant Powiatowy Policji w Międzychodzie insp. Sławomir Kaczmarek.

W trakcie trwania przedsięwzięcia prowadzone były zajęcia konferencyjne, na których poruszano tematy organizacji służby oraz szkolenia koni i policyjnych jeźdźców w poszczególnych krajach. W ramach części seminaryjnej biorący udział w spotkaniu mieli możliwość obserwowania i uczestniczenia w zajęciach praktycznych z zakresu doskonalenia sprawności użytkowej koni służbowych. Podsumowaniem konferencji były wspólne ćwiczenia jeźdźców i koni z kilku komend wojewódzkich policji oraz przedstawicieli straży miejskiej.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie / Dominika Pupkowska-Bral

Praca w Policji