KWP - Szkolenie dla pracowników Banku PKO BP - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP - Szkolenie dla pracowników Banku PKO BP

Data publikacji 07.03.2018

Mając na względzie troskę o bezpieczeństwo seniorów, dążąc do wsparcia ich aktywności w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, Wydział Prewencji KWP w Poznaniu nawiązał współpracę z Bankiem PKO BP S.A. – Regionalnym Oddziałem Detalicznym w Poznaniu. Wspólne działania obu instytucji zaowocowało szkoleniem dla pracowników banku.

Skuteczne zapobieganie zachowaniom aspołecznym, w szczególności skierowanym przeciwko seniorom jest istotnym obszarem działań profilaktycznych wszystkich instytucji, z których usług korzystają osoby starsze. Występujące w życiu codziennym zagrożenia, uzasadniają konieczność realizacji przedsięwzięć, które pozwalają efektywnie zapobiegać pojawianiu się negatywnych zjawisk dotykających tę grupę społeczną. Przedsięwzięcie podjęte przez Wielkopolską Policję i Bank PKO BP doskonale wpisało się w całokształt działań, w których beneficjentami finalnymi są osoby starsze.

Pierwszym krokiem podjętym w ramach współpracy było szkolenie dla pracowników Banku PKO BP. Tematyką spotkania była szeroko rozumiana profilaktyka oszustw skierowanych przeciwko seniorom - wpływająca w znaczny sposób na ograniczenie procesu wiktymizacji środowiska osób starszych.

Przedmiotowe szkolenie ukierunkowane było na przedstawienie mechanizmów działania przestępców działających na szkodę seniorów oraz szczegółową charakterystykę oszustw „na policjanta” i  „na wnuczka”. Przybliżenie pracownikom banku zależności pomiędzy ofiarą a sprawcą, wynikających z oddziaływania oszustów na sferę emocjonalną i motywacyjną osób starszych było wymiernym przekazem, ułatwiającym zrozumienie opisywanego procederu przestępczego. Dodatkowy atutem było przybliżenie przez psychologa policyjnego interakcji powstających pomiędzy klientem, a pracownikiem banku, w sytuacji kryzysowej. 

Magdalena Piaszczeńska/MŚ

Praca w Policji