KWP – Dzień Bezpiecznego Internetu - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP – Dzień Bezpiecznego Internetu

Data publikacji 07.02.2018

6 lutego br. policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Handlowych, by rozmawiać o bezpiecznym korzystaniu z sieci. Młodzież, świadoma istniejących zagrożeń aktywnie uczestniczyła w prelekcji. W tym roku DBI obchodzony był pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

6 lutego br. policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, który obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004r., przeprowadzili profilaktyczne spotkanie z młodzieżą. Spotkania takie stanowią element szerszego projektu profilaktycznego realizowanego w ramach „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych” w obszarze przeciwdziałania zjawisku cyberprzemocy.

Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując instytucje oraz ludzi i państwa z całego świata. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami DBI 2018 są Facebookoraz Multimediawszkole.pl. DBI zostało objęte honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Komendę Główną Policji.

DBI 2018r. obchodziliśmy pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają sięw internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią.

Podczas obchodów DBI 2018 chcemy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.  W ramach wskazanej inicjatywy policjanci prowadzili działania skierowane przeciwko zjawiskom patologii społecznej, oparte na innowacyjnych metodach promujących idee profilaktyki rówieśniczej, rozpowszechnianiu wśród młodych ludzi mody na życie wolne od uzależnień - w tym Internetu, przemocy i kształtowaniu pozytywnych postaw, a także podejmowaniu działań ukierunkowanych na rzecz drugiego człowieka w ramach programu „Profilaktyka a Ty”.

W działaniach edukacyjno-profilaktycznych promujących profilaktykę rówieśniczą w zakresie przeciwdziałania zjawiskom cyberzagrożeń uczestniczyli uczniowie siedmiu klas pierwszych Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56.

 

Wydział Prewencji KWP w Poznaniu/IL

Praca w Policji