Złotów - Dzielnicowy - Policjant pierwszego kontaktu - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Złotów - Dzielnicowy - Policjant pierwszego kontaktu

Data publikacji 10.11.2017

Bycie dzielnicowym to bardzo odpowiedzialna i trudna służba. Służba, która wymaga od policjantów wszechstronności i ogromnego zaangażowania. Policjant pierwszego kontaktu – tak przyjęło się mówić o dzielnicowych. W ich zainteresowaniu powinno być wszystko, co dzieje się na danym terenie. Dzielnicowi diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Inicjując i organizując niezbędne działania, angażują do tego zarówno instytucje publiczne, w tym samorządowe, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, jak i społeczności lokalne.

Zbieranie informacji, pogawędki z mieszkańcami, bystre oko i obowiązkowe obchody – to codzienność dzielnicowego. Ta służba wymaga prawdziwego zaangażowania, znajomości wielu aktów prawnych, cierpliwości, życzliwości.

Praca dzielnicowego nie należy do najłatwiejszych. Ludzie zwracają się z przeróżnymi sprawami, tymi niecierpiącymi zwłoki oraz takimi których rozwiązanie wymaga nieco więcej czasu. Tematy są niejednokrotnie wstydliwe i dotyczą życia prywatnego.

Wzbudzający sympatię, kontaktowi, życzliwi – to cechy jakimi powinien charakteryzować się  dzielnicowy. Liczy się otwartość, kompetencje, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i nieprzewidzianych oraz podejmowanie skutecznych i trafnych decyzji.

Dzielnicowi to policjanci, do których można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Spektrum zadań dzielnicowych jest bardzo szerokie, dla przykładu można wymienić:

  • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

  • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

  • realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

  • rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich w zakresie pozostającym we właściwości Policji;

  • dokonywanie wywiadów i ustaleń na rzecz podmiotów uprawnionych;

  • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

  • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowi nie wyróżniają się spośród innych policjantów, ani umundurowaniem, ani wyposażeniem czy też uzbrojeniem. Podobnie posiadają pełne kompetencje przysługujące każdemu policjantowi. Jednak z racji wykonywanych zadań dzielnicowi są policjantami posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej, potrafią prowadzić działania profilaktyczne, rozwiązywać spory czy też pomóc w przypadku uzależnienia.

Złotowscy dzielnicowi, oprócz codziennej służby, bardzo chętnie odwiedzają, przedszkola, szkoły spotykając się z dziećmi i młodzieżą. Policjanci podczas spotkań przekazują najmłodszym najważniejsze zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dodatkowo, rozmawiają o prawidłowych nawykach oraz przekazują wzorce zachowań, które mają wpływ na świadomość młodych ludzi i ich późniejsze dorosłe życie.

Każdy dzielnicowy został wyposażony w służbowy telefon komórkowy, którego numer został „przypisany do rejonu służbowego”, co oznacza, iż nawet w przypadku zmiany personalnej na stanowisku dzielnicowego znany Państwu numer nie ulega zmianie. Podobnie każdy dzielnicowy ma zapewniony dostęp do poczty elektronicznej, której adres dla ułatwienia rozpoczyna się od wyrażenia dzielnicowy.xxx@xx.policja.pl. Analogicznie jak numer służbowego telefonu komórkowego adres ten jest przypisany do rejonu służbowego i nie ulega zmianie.

W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” opracowano i wdrożono do powszechnego użytku aplikację „Moja Komenda”. Jest to aplikacja bezpłatna opracowana na urządzenia mobilne bazujące na systemach operacyjnych Android oraz iOS.

Jest to narzędzie, które zapewnia Państwu szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.

Aplikacja została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu.

Przypominamy, że w nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

Wystarczy, że wprowadzą Państwo miejscowość, nazwę ulicy i numer posesji, a aplikacja wyszuka dzielnicowego, który dba o ten rejon. Dzielnicowych można wyszukiwać także po ich imionach i nazwiskach. Dla ułatwienia Państwu obsługi, w przypadku małych miejscowości, wystarczy wpisać samą nazwę miejscowości.

Dzięki aplikacji mogą Państwo odnaleźć najbliższą jednostkę organizacyjną Policji, sprawdzić jak nazywa się dzielnicowy, uzyskać pełne dane teleadresowe i połączyć się z nim jednym kliknięciem, jak też wysłać wiadomość e-mail.

Aplikację pobrać można pod poniższym adresem:


Maciej Forecki/ RKG

Praca w Policji