Złotów - Konferencja „Chrońmy dzieci przed przemocą” - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Złotów - Konferencja „Chrońmy dzieci przed przemocą”

Data publikacji 15.05.2017

13 maja 2017 roku w gościnnych murach Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, przy Alei Piasta w Złotowie odbyła się certyfikowana konferencja dydaktyczna, dotycząca przeciwdziałania przemocy wobec bezbronnych dzieci, w szczególności tych najmłodszych.

Przemoc obecnie tworzy fundamentalne źródła zagrożeń zdrowia psychicznego oraz fizycznego, temat nabiera szczególnego znaczenia, kiedy mówimy o dziecku jako o ofierze bądź świadku przemocy domowej. Dzieci, które doznały przemocy pozbawione są odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju, z uwagi na ich stan psychiczny i fizyczny. Kiedy kończy się wychowywanie, a gdzie zaczyna się przemoc i jakie pociąga to za sobą skutki, na to pytanie w swoich wystąpieniach starali się odpowiedzieć prelegenci konferencji.

W dniu 13 maja 2017 roku Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Złotowie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Złotowie zorganizował konferencję pn. „Chrońmy dzieci przed przemocą”. Prelegenci przybliżyli uczestnikom tematykę szeroko pojętej przemocy wobec najmłodszych. Lekarz pediatra Dorota Sadowka-Jarząbek przedstawiła aspekty medyczne krzywdzenia dzieci, pedagog Przemysław Pufal zaznajomił uczestników z formą przemocy jaką jest zaniedbywanie dziecka, natomiast temat „Kuratela sądowa w świetle przemocy wobec dzieci” zaprezentowała Pani Karolina Jankowska kurator sądowy, z aspektami etyczno-prawnymi przemocy wobec dzieci słuchaczy zapoznała zaś asp. Agnieszka Kuszyk z Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile.

Istotnym punktem konferencji był również wykłady na temat psychologicznych skutków przemocy wobec dziecka, które w swoich wystąpieniach poruszały Hanna Olencka Psycholog, Hanna Trulczyk psycholog-seksuolog. Kolejnym bardzo istotnym punktem konferencji były wystąpienia poruszające tematykę nawiązania więzi i sposobów postępowania z dzieckiem dotkniętym przemocą przez członków rodziny zastępczej. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Celem konferencji była refleksja nad sytuacją dzieci, uwikłanych w przemoc. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele grup zawodowych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m. in. kuratorzy sądowi, przedstawiciele pomocy społecznej, policji oraz oświaty. Dla tych osób, które wcześniej zapisały się do udziału w konferencji przygotowane zostały certyfikaty. Mamy nadzieję, że treści przekazane podczas konferencji, którą patronatem honorowym objęli Rzecznik Praw Dziecka, Wojewoda Wielkopolski Burmistrz Miasta Złotowa, Wielkopolskie Stowarzyszanie Kuratorów Sądowych, na tyle uwrażliwiły przybyłych przedstawicieli instytucji mających w swym zainteresowaniu małego człowieka, by nie dopuścić do kolejnych dziecięcych tragedii.

Maciej Forecki/MŚ

 

 

Praca w Policji